Войти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ - ПОСТАНОВА

Прозатвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства прорекламу 

                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВУКРАЇНИ 

                         П О С Т А Н О В А

                  від 26 травня 2004 р. N 693

            Київ   { Із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ

             N 980 ( 980-2009-п ) від 16.09.2009}

  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок накладення штрафів запорушення законодавства про рекламу (додається).

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

   Порядок накладення штрафів за порушеннязаконодавства про рекламу, затверджений постановою Кабінету Міністрів Українивід 8 вересня 1997р. N 997 (997-97-п) (Офіційний вісник України,1997р.,число37, с. 31);

    пункт 50 змін, що вносяться до актівКабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів Українивід 25 серпня 1998 р. N 1336 (1336-98-п) ’’Про внесення змін до деяких актівКабінету  Міністрів України з питаньдіяльності державної податкової служби’’ (Офіційний вісник України, 1998 р.,

N34, ст. 1277);

      Підпункт 1 пункту 8 змін і доповнень, щовносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань  визначення джерел фінансування органівдержавної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів   України від 16 березня 2000р. N 501(501-2000-п) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

 

      Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

      Інд. 28

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  постановою Кабінету Міністрів України

                                                          від 26 травня 2004 р. N 693

                                                                        ПОРЯДОК

                                                    накладення штрафів за порушення

                                                        законодавства про рекламу

 

      1. Цей Порядок регулює питання накладенняуповноваженими особами Держспоживстандарту і його територіальних органів вАвтономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальніоргани) штрафів на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами за порушення законодавства про рекламу (крімштрафів,  накладення яких належитьвиключно  до  компетенції Антимонопольного  комітету і  регулюється законодавством зпитань авторського права та суміжних прав).

      2. Штрафи відповідно до статті 27 Закону України

’’Прорекламу’’ (270/96-ВР)(далі-Закон) накладаються у таких розмірах: п’ятикратноївартості розповсюдженої реклами на рекламодавців, винних у замовленні рекламипродукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

      наданні виробнику реклами недостовірноїінформації, необхідної для її виготовлення; замовленні розповсюдження реклами,забороненої законом;

      недотриманні встановлених законом вимогщодо змісту реклами;

      порушенні порядку   розповсюдження   реклами,   якщо    вона розповсюджується нимисамостійно;

      п’ятикратної вартості  виготовлення реклами  - на виробників реклами,  винних у  порушенні  прав третіх  осіб  під  час   її виготовлення;

      п’ятикратної вартості розповсюдженоїреклами - на розповсюджувачів реклами, винних у порушенні   порядку її розповсюдження та розміщення;{Абзац дев’ятий пункту2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980 (980-2009-п ) від 16.09.2009 }

      сто неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян – на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами за неподанняабо подання свідомо неправдивої інформації щодо вартості розповсюдженоїреклами, її виготовлення та/або розповсюдження.

      Повторне вчинення порушень, передбачениху цьому пункті, протягом року тягне за собою накладення  штрафу в подвійному розмірі.

      У разі неможливості встановлення вартостіреклами, розповсюдженої з порушенням вимог законодавства про рекламу, нарекламодавців і розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі до 300неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

      3. За порушення законодавства про рекламулікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації(стаття  21 Закону (270/96-ВР) штрафинакладаються на рекламодавців, винних у:

      1) замовленні розповсюдження реклами,забороненої законом:

      лікарських засобів, медичної техніки,методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, не   дозволених до застосування в Україніспеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорониздоров’я;

      лікарських засобів, які відпускаються(розповсюджуються) та вживаються лише за приписом (рецептом) лікаря,  медичної техніки і методів  профілактики, діагностики, лікування тареабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань і підготовки;

      допінгових речовин  та/або методів для їх використання у спорті,лікувальних сеансів, інших заходів з використанням гіпнозу та інших методівбезконтактного, психічного або біоенергетичного впливу, діагностики   або лікування, які не ґрунтуються на безпосередньомуконтакті лікаря з пацієнтом;

      цілительства на масову аудиторію;{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 980(980-2009-п) від 16.09.2009 }

      нових методів  профілактики, діагностики,реабілітації та лікарських  засобів,  які перебувають на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені дозастосування; { Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 980 ( 980-2009-п ) від 16.09.2009 }

      2) недотриманні встановлених закономвимог до змісту реклами, а саме:

      відсутність  у рекламі об’єктивної інформації про лікарський засіб, вимоги щодонеобхідності консультування з лікарем перед застосуванням лікарського засобу,рекомендацій щодо обов’язкового

ознайомленняз інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів; {Абзацдругий підпункту 2  пункту 3 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 980 (980-2009-п) від 16.09.2009 }

      розміщення у рекламі відомостей,  які справляють враження, що за умови вживаннялікарського засобу чи  застосуваннямедичної техніки консультація з фахівцем не потрібна, відомостей про те, що лікувальнийефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки єгарантованим, а також зображень зміни людського тіла або його частин внаслідокхвороби, поранень;

      розміщення у рекламі інформації,  що сприяє  виникненню  або розвитку страху  захворіти чи погіршитистан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної технікита медичних послуг, які рекламуються, а також самостійному встановленню діагнозудля хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування звикористанням медичних товарів, що рекламуються;

      посилання на лікарські засоби, медичнутехніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації   як на найефективніші, найбезпечніші,виняткові щодо відсутності побічних ефектів, порівняння з іншими  лікарськими засобами, медичною технікою,методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посиленнярекламного ефекту;

 

Оформление свадеб

Шар-сюрприз - это большой шар, размером от 0,8 м до 2,5 м, который заполняется сотней маленьких шариков. В маленькие шарики можно положить записочки с пожеланиями, конфетти, мишуру. Читать далее

Букеты из конфет

Новинка на рынке праздничных услуг!
Для самых требовательных ценителей сладостей - самый оригинальный и потрясающий подарок - букет из конфет! Балуйте своих близких! Читать далее

Промо-акции

«Рекламный центр на Московской» возьмет на себя все хлопоты и эффективно проведет для Вас промо-акцию в Кременчуге, Светловодске и Комсомольске. Читать далее
РА «Рекламный центр на Московской» ® 2004-2011 РА «Информ-щит» ® 2008 РА «Промо-люкс» ® 2008 Разработано студией - SDA
Rambler's Top100