Войти

ЗАКОН УКРАЇНИ Про телебачення і радіомовлення

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про телебачення і радіомовлення 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43 ) 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 3760-XII ( 3760-12 ) від 21.12.93, ВВР, 1994, N 10, ст. 44 ) 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 75/95-ВР  від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85 
    N 198/95-ВР від 02.06.95, ВВР, 1996, N  5, ст. 18 
    N 70/97-ВР  від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115 
    N 595/97-ВР від 22.10.97, ВВР, 1998, N  2, ст.  6 
    N 196/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.233 
    N 193-XIV ( 193-14 ) від 20.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.302 
    N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373 
  N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 
  N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257 
  N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N  2, ст.5 
  N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 
  N   744-IV (  744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234 
  N   762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
  N   871-IV (  871-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.303 
  N  1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 
  N  1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 
  N  2810-IV ( 2810-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.518 
  N  3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566 
  N  3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75 ) 
  { В редакції Закону 
  N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 } 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.197 } 
  { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. 
                            Рішення Конституційного Суду 
   N 21-рп/2009 ( v021p710-09 ) від 15.09.2009 } 
 
      Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України 'Про інформацію' ( 2657-12 ) регулює відносини,  що 
виникають у сфері  телевізійного  та  радіомовлення  на  території України,  визначає правові,  економічні,  соціальні, організаційні 
умови їх функціонування,  спрямовані на реалізацію свободи  слова, прав  громадян  на  отримання  повної,  достовірної та оперативної 
інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань. 
   
                                                                      Р о з д і л  I 
                                                            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
                                                       Стаття 1. Визначення термінів
 
    1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: 
      аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що сприймаються зоровими  і  слуховими  рецепторами  людини  та ідентифікуються як 
повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а  також  коментарі  (думки) про них,  що передаються за допомогою 
зображень та звуків; 
      аудіовізуальний твір  -  частина  телерадіопрограми,  яка є об'єктом авторського права,  має певну тривалість, авторську назву 
і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських творів,  поєднаних  між собою творчим задумом і зображувальними чи 
звуковими  засобами  та  яка  є  результатом  спільної  діяльності авторів, виконавців та виробників; 
      аудіовізуальний (електронний)   засіб  масової  інформації  - організація,  яка  надає  для   масового   приймання   споживачами 
аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв; 
      багатоканальна телемережа (ефірна    або    кабельна)  - телекомунікаційна  мережа загального користування,  призначена для 
передавання телерадіопрограм,  а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити 
одночасну трансляцію більше ніж однієї  телерадіопрограми  і  може інтегруватися  з  іншими  телекомунікаційними  мережами загального 
користування; 
      будинкова розподільна  мережа  -  телекомунікаційна   мережа, призначена  для  спрямування  телерадіопрограм в окремі приміщення 
(квартири) будинку,  яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку і не входить до складу багатоканальних телемереж; 
      власний продукт  телерадіоорганізації - програми та передачі, їх   частини,   які   повністю   або   частково   створені   та/чи 
профінансовані телерадіоорганізацією; 
      власник телерадіоорганізації  -  фізична  або юридична особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або  на  частку 
її  статутного  фонду  шляхом  заснування  чи в інший передбачений законодавством спосіб; 
      громадські телерадіоорганізації -  телерадіоорганізації,  які відповідно до закону є неприбутковими організаціями,  створеними з 
метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад; 
      державні телерадіоорганізації - телерадіоорганізації,  які  є державними підприємствами і засновані органами державної влади; 
      ефірний час  -  проміжок  часу,  протягом якого відповідно до ліцензії  на  мовлення  телерадіоорганізація  здійснює  трансляцію 
(ретрансляцію) програм та передач; 
      канал телевізійний  -  певна  смуга  частот,  призначена  для потреб   телебачення   і   зазначена    у    Плані    використання 
радіочастотного ресурсу України; 
      канал мовлення   -   сукупність  технічних  засобів  мовлення (кабельного,    оптичного,    радіозв'язку),    призначених    для 
розповсюдження   теле-   та/чи   радіопрограм   на  територію,  що визначається параметрами цих засобів,  які забезпечують трансляцію 
в реальному часі однієї телерадіопрограми; 
      канал мовлення  багатоканальної  телемережі - частина ресурсу багатоканальної телемережі,  яка забезпечує трансляцію в реальному 
часі однієї телерадіопрограми; 
      комунальні телерадіоорганізації - створені органами місцевого самоврядування за участі територіальної  громади  у  встановленому 
законом порядку телерадіоорганізації,  не менше половини акцій або часток статутного фонду яких перебувають у комунальній власності; 
      конкурсна гарантія - встановлений Національною радою  України з   питань   телебачення   і  радіомовлення  грошовий  внесок,  що 
підтверджує наміри та зобов'язання учасника конкурсу на  отримання ліцензії; 
      ліцензія на  мовлення  -  документ  державного  зразка,  який видається  Національною  радою  України  з  питань  телебачення  і 
радіомовлення  та  засвідчує  право  ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення,  використовувати  канали  мовлення, 
мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж; 
      ліцензія провайдера  програмної послуги - документ державного зразка,  який  видається  Національною  радою  України  з   питань 
телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні  послуги   з   використанням   ресурсу   багатоканальних 
телемереж; 
  

Оформление свадеб

Шар-сюрприз - это большой шар, размером от 0,8 м до 2,5 м, который заполняется сотней маленьких шариков. В маленькие шарики можно положить записочки с пожеланиями, конфетти, мишуру. Читать далее

Букеты из конфет

Новинка на рынке праздничных услуг!
Для самых требовательных ценителей сладостей - самый оригинальный и потрясающий подарок - букет из конфет! Балуйте своих близких! Читать далее

Промо-акции

«Рекламный центр на Московской» возьмет на себя все хлопоты и эффективно проведет для Вас промо-акцию в Кременчуге, Светловодске и Комсомольске. Читать далее
РА «Рекламный центр на Московской» ® 2004-2011 РА «Информ-щит» ® 2008 РА «Промо-люкс» ® 2008 Разработано студией - SDA
Rambler's Top100