Войти

ЗАКОН УКРАЇНИ Про рекламу

      Закон прорекламу в Україні

     ( Відомості ВерховноїРади України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 ) 

    { Вводиться в діюПостановою ВР N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 } 

    { Із змінами, внесенимизгідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36  
      N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N34, ст.274 -
      редакція  набирає  чинності одночасноз набранням чинності
      Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
      N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР,2001, N 31, ст.150
      N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003,ВВР, 2003, N 30, ст.247 } 

     { В редакції Закону N1121-IV ( 1121-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62 } 

{ Із змінами, внесеними згідно зЗаконами  
  N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238  
  N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566  
  N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75  
  N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268  
  N 1033-V  ( 1033-16 ) від 17.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.445  
  N  145-VI (  145-17 ) від 18.03.2008, ВВР, 2008, N 18,ст.197  
  N  800-VI (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19,ст.257  
  N 1465-VI ( 1465-17 ) від 04.06.2009 } 

 

     Цей Закон визначаєзасади  рекламної  діяльності  в  Україні, регулює  відносини,   що   виникають   у  процесі   виробництва, розповсюдження та споживанняреклами. 

                                                                         Розділ I  
                                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

                                                   Стаття 1. Визначення термінів 

     У цьому Законінаведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

     виробник реклами -особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами; 

     внутрішня реклама - реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час,до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а такожпід час спортивних змагань,  що проходять у закритих приміщеннях, крім місцьторгівлі (у тому числі  буфетів,  кіосків,  яток), де  може  
розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цихмісцях продаються;  {  Абзац  третій  статті 1 вредакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 } 

     заходи рекламного характеру - заходи зрозповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження  зразків товарів, що рекламуються,та/або їх обмін споживачам однієї кількості  чи одного  виду  товарів,  що  рекламуються, на інший;  

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від18.03.2008 } 

     знижка- тимчасове зменшення ціни товару,яке надається покупцям  (споживачам);  {  Статтю 1  доповнено абзацом згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від18.03.2008 } 

     зовнішня реклама -реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових істаціонарних конструкціях,  розташованих на відкритій місцевості, атакож на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулицьі доріг; 

     недобросовіснареклама - реклама, яка вводить або можеввести в оману споживачів реклами, завдати  шкодиособам, державі чи суспільству внаслідок неточності,  недостовірності, двозначності,  
перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способурозповсюдження;   

Оформление свадеб

Шар-сюрприз - это большой шар, размером от 0,8 м до 2,5 м, который заполняется сотней маленьких шариков. В маленькие шарики можно положить записочки с пожеланиями, конфетти, мишуру. Читать далее

Букеты из конфет

Новинка на рынке праздничных услуг!
Для самых требовательных ценителей сладостей - самый оригинальный и потрясающий подарок - букет из конфет! Балуйте своих близких! Читать далее

Промо-акции

«Рекламный центр на Московской» возьмет на себя все хлопоты и эффективно проведет для Вас промо-акцию в Кременчуге, Светловодске и Комсомольске. Читать далее
РА «Рекламный центр на Московской» ® 2004-2011 РА «Информ-щит» ® 2008 РА «Промо-люкс» ® 2008 Разработано студией - SDA
Rambler's Top100